Tổng quan ngành Công nghệ Thông tin

Giới thiệu chung

Hiện tại, hệ thống đào tạo của trường Đại học Công nghệ thông tin cũng như các trường đại học khác cung cấp đào tạo trong lĩnh vực này tập trung vào ngành công nghệ thông tin. Nó được coi là ngành đào tạo mũi nhọn hướng đến sự phát triển của khoa học kỹ thuật và công nghệ trong thời đại số hóa hiện đại.
Công nghệ thông tin là ngành học trong đó những người được đào tạo để sử dụng máy tính và các phần mềm máy tính để phân phối, xử lý và trao đổi, lưu trữ và chuyển đổi các loại dữ liệu khác nhau.
Tổng quan ngành Công nghệ Thông tin
>>> Danh sách các trường Đại học chất lượng hiện nay

Ngành công nghệ thông tin đào tạo những gì ?

Sau khi được đào tạo, sinh viên học ngành này sẽ có kiến thức nền tảng và chuyên sâu về lĩnh vực công nghệ thông tin để nâng cao khả năng sửa chữa, xây dựng, cài đặt, bảo trì và nghiên cứu phần mềm và các ứng dụng phần mềm. Ngoài ra, họ cũng có kiến thức về a toàn và bảo mật thông tin mạng, một trong những lĩnh vực quan trọng được quan tâm hàng đầu trên thế giới hiện nay.

>>> Ngành Công nghệ thông tin học gì? Ra trường làm gì?

Định hướng đào tạo của ngành công nghệ thông tin

Sau khi học về các kiến thức cơ bản, sinh viên sẽ được giao cho một trong những lựa chọn sau:
– Ứng dụng công nghệ thông tin để phân tích định lượng doanh nghiệp
– Sử dụng công nghệ thông tin để quản lý và theo dõi hoạt động kinh doanh
– Công nghệ web và các ứng dụng truyền thông xã hội
– Sử dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực tài nguyên, môi trường và địa lý
Đào tạo chủ yếu liên quan đến ứng dụng truyền thông xã hội và công nghệ web, cũng như ứng dụng công nghệ thông tin quản lý để theo dõi hoạt động kinh doanh. Trong việc phát triển xã hội hiện nay, hai lĩnh vực này rất quan trọng
Tổng quan ngành Công nghệ Thông tin.

Cơ hội việc làm ngành Công nghệ thông tin

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm các công việc sau:
Kỹ sư thiết kế, xây dựng và giám sát các dự án nghiên cứu và ứng dụng CNTT liên quan đến dữ liệu không gian-thời gian (địa lý, tài nguyên, môi trường và viễn thám). Tập trung vào việc trao đổi dữ liệu với máy chủ và các ứng dụng GIS trên thiết bị di động.
Các công ty phần mềm chuyên dụng nổi tiếng bao gồm Esri, ArcGIS, FPT và TMA.
Kỹ sư quản lý, quản lý và giám sát các ứng dụng CNTT trong các doanh nghiệp; phân tích và phát triển.
Ngân hàng, bưu điện, siêu thị…
Kỹ sư chuyên khai thác dữ liệu và thông tin có thể giúp các doanh nghiệp nâng cao hiệu suất kinh doanh, ra quyết định và phân tích định lượng.
Các đơn vị: doanh nghiệp, công ty sản xuất lớn như Samsung, IBM, CoopMart, Mobile World…
Kỹ sư xây dựng và phát triển các ứng dụng trong lĩnh vực truyền thông xã hội và công nghệ Web, một trong những lĩnh vực CNTT phức tạp nhất. Microsoft, Google, CMC và các công ty phần mềm khác là những công ty chuyên phát triển phần mềm.
Mọi câu hỏi, vướng mắc vui lòng liên hệ về