Phần mềm Đánh giá Năng lực digiiCAT

Phần mềm Đánh giá Năng lực digiiCAT

Phần mềm Đánh giá Năng lựcdigiiCAT của OOC ra mắt cuối năm 2017. digiiCAT được thiết kế dựa trên Phương pháp xây dựng khung năng lực COID, OCD phát triển trên phương pháp luận của ĐH Harvard và MIT. Dưới đây là giới thiệu ngắn gọn các tính năng chính của phần mềm.

>>> TOP 11 phần mềm lương nhân viên miễn phí, tốt nhất

Các tính năng chính

Thiết kế từ điển năng lực và khung năng lực cho các vị trí chức danh.

  • digiiCAT giúp thiết kế Từ điển năng lực trên cơ sở dữ liệu sẵn có theo ngành/lĩnh vực và thiết lập linh hoạt các nhóm năng lực, năng lực.
  • Phần mềm cho phép thiết kế khung năng lực cho từng vị trí, thiết lập điểm tối thiểu và kỳ vọng với mỗi năng lực.

Thiết kế đợt đánh giá theo khung năng lực

  • Phần mềm Khung năng lực cho phép tự thiết kế nhiều đợt đánh giá áp dụng theo các khung năng lực tùy chọn.
  • Tài khoản Admin có thể thiết lập chức danh được đánh giá, người đánh giá và được đánh giá trong từng đợt, quy ước tính điểm và lựa chọn loại hình đánh giá đa dạng.

>>> 10 Phần Mềm KPI Tốt & Hiệu Quả Nhất Năm 2023

Theo dõi và đánh giá năng lực theo khung năng lực

  • Người đánh giá có thể trực tiếp đánh giá nhân sự được phân công hoặc ủy quyền cho nhân sự khác đánh giá.
  • Phân quyền các vai trò đánh giá hay giám sát quá trình đánh giá

Báo cáo

  • Phần mềm tự động thiết lập các báo cáo (theo nhóm năng lực, năng lực, hồ sơ năng lực…) sau khi hoàn tất mỗi đợt đánh giá.
  • Báo cáo trực quan, sinh động. Dễ dàng xuất file để lưu trữ và sử dụng như đầu vào của các công tác quản trị khác.

Kết nối

  • Phần mềm sử dụng dữ liệu cơ cấu, chức danh từ các module khác như digiiHRI, digiiOST, đồng thời cung cấp kết quả đánh giá ngược trở lại các cấu phần digiiHRI và HRPlan.

Với các tình năng trên, digiiCAT giúp các DN quản lý năng lực cá nhân dễ dàng, chủ động và linh hoạt. Báo cáo, kết quả đánh giá năng lực giúp DN định hướng phát triển năng lực cho nhân sự, phục vụ tuyển dụng, tính lương, bổ nhiệm.

Liên hệ

Công ty Giải pháp Công nghệ OOC

Phần mềm Quản lý Doanh nghiệp digiiMS

📞Hotline/Zalo:0886595688

📩 Email:ooc@ooc.vn

💻 Website://ooc.vn