Những điểm mới trong luật thành lập doanh nghiệp

Luật thành lập doanh nghiệp mới áp dụng đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc thành lập và phát triển của nhiều công ty. Bài viết dưới đây công ty Quang Minh sẽ đề cập những điểm đổi mới liên quan tới doanh nghiệp mới thành lập. Liên hệ 0932 068 886 nếu muốn biết thêm chi tiết.

Luật doanh nghiệp 2020 được ban hành vào ngày 17/06/2020 đã được chính thức áp dụng vào ngày 01/01/2021 quy định về việc thành lập, tổ chức, quản lý, giải thể,… các doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam. Việc sửa đổi, bổ sung, ban hành luật thành lập doanh nghiệp này thay cho Luật doanh nghiệp 2014 đã tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp đã, đang và sắp hoạt động trong nước. Vậy Luật doanh nghiệp năm 2020 có những điểm gì khác so với luật năm 2014? Hãy cùng tìm hiểu pháp luật về thành lập doanh nghiệp trong bài viết dưới đây.

Quy định mới về mẫu dấu của doanh nghiệp

Trong điều 43 Luật Doanh nghiệp 2020 có những quy định mới con dấu doanh nghiệp như sau:

  • Trong luật này đã chấp nhận chữ ký số là con dấu của doanh nghiệp, giúp cho doanh nghiệp có nhiều lựa chọn và thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng con dấu.
  • Doanh nghiệp được quyền tự quyết về loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và đơn vị khác của doanh nghiệp. Những nội dung này trong luật 2014 do nhà nước quyết định.

Cũng trong điều 44 luật thành lập doanh nghiệp này quy định:

  • Doanh nghiệp không cần phải thực hiện thủ tục thông báo, công bố mẫu dấu trên cổng thông tin quốc gia trước khi sử dụng nữa.
  • Việc quản lý, sử dụng và lưu trữ con dấu không còn chỉ theo quy định trong Điều lệ công ty mà còn trong quy chế do doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc các đơn vị khác của doanh nghiệp ban hành.

Những điểm mới trong luật thành lập doanh nghiệp

Bổ sung thêm đối tượng không được thành lập doanh nghiệp

Đối chiếu với Luật doanh nghiệp năm 2014 thì một trong nhữngđiều kiện thành lập doanh nghiệptheo Luật doanh nghiệp 2020 đã bổ sung thêm một số đối tượng vào diện không được phép thành lập công ty trong luật thành lập doanh nghiệp , cụ thể như sau:

  • Người khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi của bản thân.
  • Công nhân, công an hoạt động làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam (ngoại trừ những trường hợp được cử đi quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp.
  • Tổ chức pháp nhân bị cấm kinh doanh, hoạt động tại một số lĩnh vực theo quy định của Bộ luật hình sự

Thay đổi khái niệm doanh nghiệp nhà nước

Trong luật doanh nghiệp 2014, doanh nghiệp có 100% vốn nhà nước thì mới được gọi là doanh nghiệp nhà nước thì luật thi hành hiện tại mức phần trăm đã giảm xuống còn 50% vốn điều lệ theo khoản 11 Điều 4.

Quy định hợp đồng trước đăng ký doanh nghiệp

Hợp đồng trước đăng ký doanh nghiệp được lập ra để thống nhất những điều khoản mà thành viên thành lập công ty cần phải cam kết và thực hiện theo trước khi thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp 2020 quy định.

  • Trong luật thành lập doanh nghiệp, các chủ thể thành lập công ty chính thức được ký kết hợp đồng cho việc thành lập, hoạt động của doanh nghiệp trước và trong quá trình đăng ký doanh nghiệp.
  • Sau khi đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các bên trong hợp đồng phải tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng đã ký kết. Bổ sung thêm trong luật mới như sau, trường hợp cần chuyển giao phải thực hiện chuyển giao quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng theo quy định của Bộ luật Dân sự, trừ trường hợp có thỏa thuận khác trong hợp đồng.
  • Trường hợp doanh nghiệp không được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì chủ thể ký kết hợp đồng hoặc chủ thể liên đới sẽ chịu trách nhiệm thực hiện hợp đồng đó. Tại luật 2014, chủ thể ký kết hợp đồng và liên đới cùng chịu trách nhiệm thực hiện hợp đồng.

Những điểm mới trong luật thành lập doanh nghiệp

Quy định mới về định giá tài sản góp vốn trong luật thành lập doanh nghiệp

Tài sản góp vốn được hiểu là tài sản của các thành viên thành lập doanh nghiệp góp vào tạo nên vốn điều lệ. Những quy định về định giá tài sản góp vốn được bổ sung ghi rõ ràng trong Điều 36 Luật doanh nghiệp 2020 như sau:

  • Tài sản góp vốn nếu không thuộc các mục được kê trong Điều 34 Luật doanh nghiệp 2020 thì phải được các thành viên, cổ đông hoặc tổ chức thẩm định định giá trị ra thành Việt Nam Đồng.
  • Tại luật 2014, Quyết định định giá được thông qua khi được đa số thành viên, cổ đông chấp thuận thì luật thành lập doanh nghiệp mới thi hành quy định rõ là trên 50% số thành viên, cổ đông chấp thuận.
  • Trường hợp tài sản góp vốn được liên đới định giá cao hơn so với thực tế tại thời điểm góp vốn thì các thành viên, cổ đông cùng liên đới phải góp thêm bằng số chênh lệch đó. Đồng thời, liên đới chịu trách nhiệm đối với thiệt hại do cố ý định giá cao hơn giá trị thực.

Khi lựa chọnBảng báo giá dịch vụ thành lập công tycủa công ty Quang Minh, quý khách sẽ được tư vấn miễn phí về tài sản góp vốn điều lệ, cập nhật các luật thành lập doanh nghiệp mới nhất cho khách hàng một cách nhanh chóng cùng nhiều vấn đề liên quan khác.

Qua bài viết trên, bạn đọc có thể biết được một số quy định quan trọng đã được thay đổi trong luật thành lập doanh nghiệp mới nhất gần đây 2020. Điều này giúp cho pháp luật liên quan tới hình thành và phát triển công ty được rõ ràng, cụ thể hơn. Trong giới hạn bài viết chỉ có thể đưa cho bạn đọc một số thông tin nổi bật. Để biết rõ hơn về Luật doanh nghiệp 2020 xin vui lòng liên hệ zalo để được đội nhân viên chuyên nghiệp của Quang Minhtư vấn thành lập doanh nghiệp, giải đáp các thắc mắc một cách chi tiết cho bạn.